|    

عنوان : یكشنبه/ واگذاری غرفه ها به شركت های حاضر در نمایشگاه
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ 
ساعت : ۲۱:۵۱:۲۴

سالنهای نمایشگاهی همایش، از صبح روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه پذیرای مشارکت کنندگان در نمایشگاه خواهد بود.
 مجری نمایشگاه ژئوماتیک ضمن اعلام این خبر، از شرکتهای حاضر در نمایشگاه خواست روز هفدهم  ساعت نه صبح در محل نمایشگاه جهت تحویل غرفه های خود حضور داشته باشند
.
مشارکت کنندگان در نمایشگاه در ازای هر 9 متر غرفه، یک میز و دو صندلی در اختیار خواهند داشت


بازگشت