|    

عنوان : نتایج ارزیابی مقالات اعلام شد
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ 
ساعت : ۱۷:۵۲:۳۴
نتایج ارزیابی مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش، مطابق آنچه که پیش از این وعده داده شده بود، امروز بیست و دوم فروردین ماه اعلام شد.
این نتایج با سه دسته بندی RS/GIS , Photogrametry و Geodesy جهت اطلاع رسانی به مقاله دهندگان گرامی در صفحه نخست سایت همایش قرار گرفته است.
نتایج ارزیابی مقالات انگلیسی نیز طی ساعات آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.بازگشت