پنج‌شنبه, 3 اسفند 1396
عنوان : سومین نشست كارگروه حمل و نقل
کد خبر : ۲۶۷  :  :  تاريخ :
 ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ 
ساعت : ۱۹:۲۷:۵۸
سومین جلسه کارگروه حمل و نقل با حضور سه نفر از اعضاء در واپسین روزهای اسفند ماه 90 تشکیل شد.
در این نشست، پس از بیان نحوه مشارکت درکارگاههای آموزشی توسط دبیرجلسه، برخی از اعضاء برای مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی ابراز تمایل کردند و مقرر گردید در اسرع وقت مطالب خود را آماده و ارائه کنند.
همچنین مقرر شد اعضاء در خصوص سرفصل های کاربرد داده های مکانی در زمینه حمل ونقل بررسی های خود را انجام داده و تا قبل از برگزاری جلسه آتی ارائه کنند تا در جلسه مذکور جمع بندی گردد.
عدم حضور مستمر سایر اعضاء در جلسات به عنوان نقاط ضعف کارگروه مطرح گردید و پیشنهاد شد تا این امر با قاطعیت پیگیری گردد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8